Κατηγορίες
Ιστορία

Μάχες

Η μάχη στο Μανιάκι

Ευρωπαϊκή Λιθογραφία
Ευρωπαϊκή Λιθογραφία
Κατηγορίες
Φυσική

Ηλεκτρομαγνητισμός

Ο μαγνήτης

Η χαρακτηριστική ιδιότητα των μαγνητών είναι η ελκτική δύναμη που ασκούν σε ορισμένα υλικά που ονομάζονται σιδηρομαγνητικά, στο σίδηρο, στο νικέλιο και στο κοβάλτιο. Οι μαγνητικές ιδιότητες οφείλονται στον τρόπο με τον οποίο κινούνται τα ηλεκτρόνια γύρω από τους πυρήνες στα άτομα των μαγνητών.


Οι μαγνήτες μπορεί να έχουν το σχήμα μιας ράβδου, οπότε ονομάζονται ραβδόμορφοι, το σχήμα πέταλου, οπότε ονομάζονται πεταλοειδείς, ή οποιοδήποτε άλλο σχήμα. Όλοι οι μαγνήτες έχουν δύο περιοχές, στις οποίες οι μαγνητικές ιδιότητες είναι εντονότερες. Τις περιοχές αυτές τις ονομάζουμε πόλους του μαγνήτη. Οι όμοιοι πόλοι των μαγνητών απωθούνται, ενώ οι διαφορετικοί έλκονται. 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL101/560/3669,15936/

Συμπέρασμα

  • Η έλξη του μαγνήτη είναι ισχυρότερη στα άκρα του
  • Τα άκρα ονομάζονται πόλοι του μαγνήτη
  • Ο μαγνήτης έλκει μόνο τον σίδηρο και το ατσάλι
  • Τα υλικά αυτά ονομάζονται σιδηρομαγνητικά

Κατηγορίες
Uncategorized

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!